About

“Ro Digital Art Space” is a virtual environment for artists, researchers, and children in the field of digital art and technology.


"Ro digital art space" was created in 2022 by artist Aghababa Baghirov. Being a virtual art space, Ro creates great opportunities for artists and creative people to demonstrate their work and innovations on this platform. One of the main directions of the space is to contribute to the development of digital art in the Caucasus, as well as in the world, to bring innovative innovations in the field of art and technology.

Ro also provides a wide range of opportunities for children artists to discover themselves and exhibit their work. One of the main goals is to support the development and guidance of children in the field of digital art.“Ro rəqəmsal sənət məkanı” rəqəmsal incəsənət və texnologiya sahəsində rəssamlar, tədqiqatçılar, eləcə də uşaqlar üçün virtual mühitdir.


“Ro rəqəmsal sənət məkanı” 2022-ci ildə sənətçi Ağababa Bağırov tərəfində yaradılmışdır. Ro virtual sənət məkanı olmaqla sənətçilərin, yaradıcı insanların öz işlərini, innovasiyalarını bu platforma üzərində nümayiş etdirməyə geniş imkanlar yaradır. Məkanın əsas istiqamətlərindən biri Qafqazda, eləcə də dünyada rəqəmsal sənətin inkişafına töhvə vermək, sənət və texnologiya sahəsində innovativ yenilikləri gətirməkdir. 

Ro eyni zamanda uşaq rəssamlar üçün də özlərini kəşf etmək, əsərlərini sərgiləmək üçün çox geniş imkanlar yaradır. Uşaqların rəqəmsal sənət sahəsində inkişafına, yönləndirilməsinə dəstək olmaq əsas hədəflərdən biridir.